Helsingin Keskuspuisto

Helsinkiä etelästä pohjoiseen halkova keskuspuisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet ulkoilulle ja virkistykselle. Keskuspuisto on pinta-alaltaan n. 1000 hehtaarin suuruinen ja kymmenen kilometriä pitkä, ja se edustaa rikasta ja monimuotoista eteläisen rannikkoalueen luontoa.

Keskuspuistossa on ulkoiluteitä noin 100 km, joista osa on talvisin latuina ja osa aurattuina ulkoiluteinä. Valaistuja ulkoiluteitä on Laaksosta Pirkkolan ja Paloheinän kautta Pitkäkoskelle. Töölönlahden laajan liikuntakokonaisuuden - Töölön kisahalli, Olympiastadion, Uimastadion, jalkapallostadion, jäähalli - pohjoispuolella avautuu varsinainen "Keskuspuiston portti". Keskuspuiston kautta voi kävellä tai pyöräillä moniin kaupunginosiin.

Keskuspuistossa on noin 700 hehtaaria metsää, joista suurin osa on täysi-ikäistä ja kuusivaltaista. Paikoin, mm. maunulassa ja haltialassa, löytyy myös lehtipuustoa, etenkin haapaa.

Luonnonsuojelualueita

Keskuspuistoa kehitetään jatkuvasti metsäisenä ulkoilupuistona. se tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden jokapäiväiseen ulkoiluun, sekä tuottaa esteettisiä, elpymis- ja luontokokemuksia. Virkistysarvojen lisäksi keskuspuistoissa on tärkeitä ekologisia ja luonnon monimuotoisuusarvoja.

Lähde: Helsingin kaupunki